Kızılay Akademi, araştırmacılar, araştırma kurumları ve üniversitelerle iş birliği halinde araştırma ve akademik yayın çalışmalarını devam ettirmektedir.

Söz konusu araştırma ve eğitim çalışmalarını insan ıstırabını gidermeye çalışan insaniyetperver çalışmaların bir aracı olarak gören Kızılay Akademi araştırma ve eğitim yoluyla topluma ve insanlığa hizmet etmeyi amaçlamaktadır.

Kızılay Akademi, afet, göç, sosyal hizmet, gönüllülük, kan, uluslararası yardımlar konuları başta olmak üzere insani çalışmaları alanında üniversiteler ve araştırmacılarla iş birliği halinde şu faaliyetleri yürütmektedir:
• Saha araştırmaları için veri desteği
• Akademisyenler arasında ağ kurulması
• Araştırma ekipleri kurulması
• Ortak araştırma projeleri hazırlanması
• Akademik yayın çalışmaları

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha fazla bilgi