Afet ve İnsani Yardımda Güvenlik Eğitimi

Türk Kızılay’ın insani yardım çalışmalarında uyguladığı güvenlik kurallarını aktarmak, karmaşık acil durum faaliyetlerinde personelin güvenliğini sağlamak ve güvenlik farkındalığını artırmak. Yüz yüze eğitim süresi: 3 gün (24 saat) Online eğitim süresi: 2 gün (16 saat)

Afete Hazırlık ve Müdahale Eğitimi

Afet ve acil durumlarda çalışan ve gönüllülere sahada doğru ve etkin bir biçimde faaliyet göstermeleri konusunda uygulama, bilgi, beceri ve deneyim kazandırmak. Yüz yüze eğitim süresi: 4 gün (32 saat) (3 gün (24 saat) teorik, 1 gün (8 saat) saha uygulaması) Online eğitim süresi: 3 […]

Afetlerde Beslenme Eğitimi

Kızılay’ın afet ve acil durumlarda sunduğu beslenme hizmetleri konusunda anlayış geliştirmek. Yüz yüze eğitim süresi: 2 gün (16 saat) (1 gün (8 saat) teorik, 1 gün (8 saat) saha uygulaması) Online eğitim süresi: 1 gün (8 saat)

Afet Haberleşmesi Uzmanlık Eğitimi

Olağan ve olağanüstü durumlarda müdahale ekipleri tarafından kullanılan telsiz ve uydu telefon sistemlerinin doğru ve etkin bir biçimde kullanımı konusunda uygulama becerisi kazandırmak. Yüz yüze eğitim süresi: 2 gün (1 gün (8 saat) teorik, 1 gün (8 saat) saha uygulaması) Online eğitim süresi: 1 gün […]