Kızılay Uyum Eğitimi

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi’nin temel ilke ve kurallarının yaygınlaştırılmasını sağlamak ve Kızılaycılık bilincini yerleştirmek. Yüz yüze ve online eğitim süresi: 1 gün (8 saat)

Proje Hazırlama Eğitimi

Türk Kızılay’da projelerin en uygun şekilde planlanması, yönetilmesi, kontrol edilmesi, güncellenmesi, raporlanması ve kapatılması için gerekli olan bilgi ve uygulama yöntemlerinin kazandırılması için standart bir proje yönetimi yaklaşımı oluşturmak ve hibe programları hakkında katılımcıların bilgi sahibi olmasını sağlamak. Yüz yüze ve online eğitim süresi: 3 […]