Kızılay Akademi Başkanlığı, bireylere bilişsel, duyuşsal ve psikomotor öğrenmeler sürecinde gerekecek nitelikli eğitim programları geliştirir; sürekli öğrenmeye dayalı, kolaylaştırılmış ve oyunlaştırılmış içerikler hazırlar; bu doğrultuda uygulamalar yapar ve sonuçları analiz ederek iyileştirme çalışmalarını yürütür.

Toplumsal kapasiteyi geliştirmek ve toplum bilincini arttırmayı kendine ilke edinen Akademi bu kapsamda ihtiyaç duyulan eğitimleri ve materyalleri geliştirir, planlar ve yaygınlaştırılmasını sağlar.

Önceliklerinden biri de kurumdaki iş ve işleyişin etkinliğini ihtiyaca yönelik eğitimlerle arttırmak olan Akademi Başkanlığı gerekli kurumsal eğitim faaliyetlerini Kızılay bünyesinde görev alan herkese ihtiyaçlarına göre yaygınlaştırır.

Ayrıca eğitim programlarını uluslararası alanda yaygınlaştırmak amacıyla farklı dillere çeviriler yapar. Bunların yanı sıra, dezavantajlı gruplar için eğitimlerin kolay ulaşabilir hale getirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunur.

Kızılay Akademi Başkanlığı tarafından yürütülen eğitimler aşağıdaki şekilde kategorilere ayrılmaktadır:

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha fazla bilgi