DESTEK ADI KATEGORİ HEDEF/ AMAÇ BAŞVURU TÜRÜ HEDEF KİTLE DESTEK TÜRÜ
1 Telif/ Müellif desteği Eser Kızılay’ın saha deneyimlerinin kitabi bilgiye dönüşmesi, Kızılay faaliyet alanlarındaki literatürün gelişmesi, yaygınlaşması, doğru bilginin yayılması, yabancı dilde yayımlanmış kaliteli bilgi içeriğine sahip eserlerin Türk okuyucusu ile buluşturulması, ticari alanda yer bulamayacak bilgiye destek verilmesi amaçlanmıştır. Bireysel/ Kurumsal Herkes katılabilir, konular sınırlandırılacaktır Nakdî ödeme
Çeviri eser
Tezden kitap
Yayın hakkı satın alınması
Yarışma ve ödül
2 Matbu, dijital ve analog yayıncı desteği Süreli yayınlar Kızılay faaliyet alanlarıyla ilgili akademik ve toplumsal duyarlılığın arttırılması teşvik edilerek literatürün gelişmesi, konuşlanması, yaygınlaşması ve daha geniş kitlelere ulaşması amaçlanmıştır. Bireysel/ Kurumsal Herkes katılabilir, konular sınırlandırılacaktır Nakdî ödeme
Eser
Yeni medya yayın uygulamaları
Web sitesi vb. platformlar
3 Çalışan eğitim ve gelişim desteği Yabancı dil eğitimi (Yurt İçi) Türk Kızılay personelinin uzmanlık ve mesleki gelişimini teşvik , bilimsel ve akademik etkinliklere katılımlarına destek sağlamak amaçlanmıştır. Bireysel Kızılay personeli Kurs ücreti
Yabancı dil eğitimi (Yurt Dışı) Kurs ücreti
Sertifika programları Sertifika ücreti
Yüksek lisans/ doktora eğitim programları Program ücreti
Bilimsel etkinliklere katılım (Yurt Dışı) Etkinlik ücreti
4 Akademik araştırma desteği (Kızılay Akademi destek programları) Akademik makale yazım destekleri Akademik çalışmalarını Türk Kızılay faaliyet alanları ile örtüşen alanlarda yürüten genç akademisyenlerin literatür taraması yapabilme, etkin veri ve raporlama becerisi kazanabilme, bireysel ve grup çalışmalarıyla desteklenmiş akademik ve entellektüel çalışmalara katılım  sağlamaları ile birlikte Kızılay’ın ilerleme ve gelişim sürecine katkı vermeleri amaçlanmıştır. Bireysel Araştırmacılar, Akademisyenler, Öğrenciler Danışmanlık-Editörlük
Yüksek lisans Yüksek lisans öğrencileri Nakdî ödeme
Doktora Doktora lisans öğrencileri Nakdî ödeme
Post-doktora Akademisyenler
Bilimsel etkinliklere katılım Araştırmacılar, Akademisyenler, Öğrenciler Etkinlik ücreti
Araştırma finansmanı (laboratuvar vb. malzeme tedariki) Üniversitelerde, araştırma hastanelerinde, araştırma enstitülerinde, ar-ge ve inovasyon merkezlerinde acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlanması amaçlanmıştır. Öğrenciler, Akademisyenler Nakdî ödeme
5 Sanat ve sanatçı desteği Sinema ve müzik eserleri Kızılay faaliyet alanlarına dair bilinçlendirme çalışmaları kapsamında, toplumda bu konulardaki (sağlık, afet korunma vb.) farkındalığın ve duyarlılığın görsel ve işitsel sanat eserleri aracılığıyla artırılması amaçlanmıştır. Bireysel/ Kurumsal Sanatçılar, Kurumlar Nakdî ödeme
Resim, poster, reklam vb. eserler Bireysel
6 Teknoloji ve tasarım desteği Video oyunları ve yazılım destek Kızılay’ın faaliyetlerine ilişkin fonksiyonel ürün tasarımı, geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan insani yardım alanlarda (süreçleri iyileştirme ve katkı sağlayan yazılım vb. uygulamalar ve diğer ürünlerin) kullanılması ve bu ürünlerde “ürün, bilgi, bilinçlendirme yerleştirmesi” amaçlanmıştır. Bireysel/ Kurumsal Nakdî ödeme
Özel tasarımlar
We use cookies to help us deliver our services.    More info