Temel Koruma Eğitimi

“Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı” kapsamında servis merkezlerinde istihdam edilecek çalışanı, çalışma alanına dair ve hitap edeceği geçici koruma ve şartlı mülteci statüsündeki yabancılarla ilgili detaylı bilgilendirmek ve donanım kazandırmak Süre: Yüz yüze ve online eğitim süresi: 2 gün (16 saat)

Temel Oryantasyon Eğitimi

İşe yeni başlayan çalışanlara kurumun tarihçesi, vizyonu, misyonu, organizasyon yapısı, faaliyetleri ve iş süreçleri ile ilgili bilgiler verilerek en kısa sürede kuruma uyum sağlamalarını gerçekleştirmek Süre: 3 saat

Zorlu Olaylar Sonrası Stres Tepkileri Semineri (Öğretmen)

Zorlu olaylar yaşayan öğrencilerin toparlanmalarına yardımcı olabilmek için öğretmenleri, müdürleri ve okulda görevli diğer bireyleri psikoeğitim programı ile bilgilendirmek, öğrencilerin stres tepkilerinin anlaşılmasını sağlamak Süre: 4 saat 20 dk.

İlk Yardım Semineri

İlk yardım ve uygulamalarına yönelik temel bilgileri aktarmak ve genel prensipler konusunda farkındalık yaratmak. Süre: 1-4 saat

Farklılıklara Saygı Semineri (Yetişkin)

Yetişkinlere farklı bireyler hakkında bilgi vermek ve onlara saygı duymaları için farkındalık kazandırmak Farklı bir birey olmanın normal olduğunu ve farklılıkların topluma katacağı pozitif yönleri fark ettirmek Süre: 1 saat