Pandemi öncesinde, yolu kıyısından köşesinden eğitim sektörüyle kesişmiş olanların hakkında az çok bir fikir sahibi olduğu, pandemi sonrasında ise insanların artık daha bilinçli olarak kullanmaya başladığı bir terim e-öğrenme. Açılımı “elektronik öğrenme” olan bu model, basitçe günlük hayatımızda bilgiye ulaşmak için dijital kaynakları kullanmamızdan ibaret. Çocukların televizyondaki bir çizgi filmden sayıları öğrenmesi, video platformları üzerinden herhangi bir konu hakkında video izleyerek bilgi sahibi olunması veya kişisel ilgimiz olan bir konuyla ilgili podcast dinlememiz de aslında e-öğrenmenin bir parçası. Daha akademik bir dille tanımlayacak olursak, e-öğrenme; “geleneksel sınıfların dışındaki eğitim müfredatlarına erişmek için elektronik teknolojileri kullanarak öğrenmedir.”[1] diyebiliriz.

Özellikle pandemi döneminde önemi çok daha artan e-öğrenmenin avantajlarını ve öğrenme yolculuğumuzda bize sağladığı kolaylıkları şu şekilde sıralayabiliriz. [2][3][4]

 • E-öğrenme, öğrenen merkezlidir. Kişiler dilediği eğitimi, dilediği vakitte, dilediği hızda ve dilediği formatta alabilir. Bu, e-öğrenmenin kişiselleştirilebilir yapısının bir faydasıdır.
 • Mekândan bağımsız olma özelliği sayesinde, insanlara evlerinde oturdukları yerden bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde ulaşma olanağı verir.
 • Fiziksel ortamdaki öğrenmenin aksine, kullanıcı bir eğitimi defalarca alma hakkına sahiptir.
 • E-öğrenme içerikleri dijital ortamlarda sunulduğundan, sürekli güncellenen bilgiye ulaşma imkânı sunar. İçeriği oluşturanlar açısından da bu materyallerin güncellenmesi, geleneksel materyallerin güncellenmesine oranla çok daha kolay, hızlı ve ucuzdur.
 • Yapılan araştırmalara göre, uzaktan alınan eğitimlerde, geleneksel yüz yüze eğitimlere oranla %90 daha az enerji harcanmış ve %85 daha az karbondioksit (CO2) salınımı gerçekleşmiştir. Bu durum, e-öğrenmenin doğaya olan katkısının boyutunu da ortaya koymaktadır.
 • Diğer yandan insanların eğitimi almak için herhangi bir yere gitmesi gerekmediğinden, harcanabilecek her türlü masraf (yol, eğitmen, konaklama, basılı eğitim materyalleri vb.) ceplerinde kalır. Bu finansal avantaj, çalışanlarına eğitim vermeyi planlayan kurum ve kuruluşlar için de büyük bir tasarruf sağlar.
 • İçeriklerin görsellerle ve etkileşimli nesnelerle zenginleştirilmiş olan yapısı, öğrenmeyi kolaylaştıran ve akılda kalıcılığını artıran bir deneyim sunar.
 • E-öğrenme içerikleri herkese açık olduğundan, toplumun her kesiminden insanlar bu eğitimlere ulaşabilir, dolayısıyla eğitimde fırsat eşitliği sağlanmış olur.
 • Eğitimi sağlayanlara ve bu eğitimleri alanlara çeşitli e-öğrenme araçlarının yardımıyla bireysel bazda ilerleme ve performans bilgisi sunarak daha etkin bir öğrenmeye yardımcı olur.

Yukarıda saydığımız avantajların yanı sıra sunduğu daha birçok fayda ile e-öğrenme, özellikle son dönemde popülaritesini iyice artırmakta ve eğitim alanına kattığı yeniliklerle hepimizin öğrenme alışkanlıklarını değiştirmeye devam etmektedir.

Fatma Ekşioğlu
Kızılay Akademi E-Öğrenme Ürün ve Sistemleri Uzmanı

Kaynakça:

 1. Tamm, S. (2021, April 11). What is the Definition of E-Learning? E-Student.  https://e-student.org/what-is-e-learning/ (↑ Atıflar 1)
 2. Gupta, S. (2020, April 22). Benefits Of eLearning For Students. eLearning Industry. https://elearningindustry.com/9-benefits-of-elearning-for-students (↑ Atıflar 2)
 3. Dashe & Thomson, I. (n.d.). Everything You Ever Wanted To Know About eLearning. https://www.dashe.com/everything-you-ever-wanted-to-know-about-elearning (↑ Atıflar 3)
 4. Wikimedia Foundation. (2021, March 10). E-öğrenme. Wikipedia. https://tr.wikipedia.org/wiki/E-%C3%B6%C4%9Frenme(↑ Atıflar 4)