Kızılay Akademi ekibinin iki yıllık yoğun çalışması sonucunda hazırlanan Kuramdan Uygulamaya İnsani Diplomasi raflarda yerini aldı.

Kızılay Akademi bu kitapla insani diplomasi alanının kavramsal, kuramsal ve kurumsal gelişimine kuram ve uygulama açılarından ışık tuttu.

İnsani yardım aktörleri, doğa veya insan kaynaklı afetler nedeniyle sıkıntı yaşayan insanlara destek sunmak için çalışır. İnsani yardım koridorları açmak, sivilleri tahliye etmek, dağılan aile üyelerini birbirlerine kavuşturmak gibi çeşitli konularda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde sivil veya resmî aktörlerle müzakereler yürütür. Karar vericileri savunmasız insanların menfaatlerini korumaya ikna etmeye çalışır.

Bu bağlamda Kuramdan Uygulamaya İnsani Diplomasi de “karar vericileri ve kanaat önderlerini her zaman savunmasız insanların menfaatlerini korumaya ikna etme” konusunu merkeze alan insani diplomasiye dair geniş bir bakış açısı sunuyor. Yeni olan bu alanın tartışılmayan, aralanmayan kapılarını aralıyor. Bunu da yurt içinden ve dışından akademisyenlerin, Türk Kızılay, İHH, IFRC, ICRC gibi uluslararası insani yardım aktörlerinin katkılarıyla yapıyor.

Dileyen takipçilerimiz Kuramdan Uygulamaya İnsani Diplomasi kitabını https://www.kizilaykultursanat.com.tr/yayinevi/kuramdan-uygulamaya-%C4%B1nsani-diplomasi/ üzerinden satın alabilir yahut aynı linkten PDF’sini ücretsiz indirebilir.

Hafize Zehra Kavak
Editör