“Cilt cilt eserleri vardır, akademilere onlar girerler, onlar büyük şahsiyetler sayılır.”     

                                                                                                         Yahya Kemal Beyatlı

TDK’ya göre Akademi; üyeleri bilginlerden, yazarlardan, sanatçılardan oluşan bilim ve sanat kuruluşudur. Akademi adı, Atina yakınlarındaki “Akademeia” adlı bir zeytinlikten gelir. Bu zeytinlikte Eski Yunan düşünür Platon, matematik, doğa bilimleri ve yönetim biçimi gibi çeşitli konularda öğrencilerine ders vermektedir. Eflatun (Platon)’un MÖ 4. yüzyılda ders verdiği bu okul, tarihteki ilk akademi olarak kabul edilir. Bu akademide gelenek Platon’un ölümünden sonra bile öğrencileri tarafından felsefesini benimsenerek sürdürülmesidir.

11 Haziran 1868 yılından bu yana, 153 yıllık köklü geçmişin verdiği birikim, çağın şartlarına uygun donanımı ve karşılıksız yardım felsefesini benimsemiş personeliyle Türk Kızılay, kurumsal gücünü yürüttüğü toplumsal programlar ile güçlendirmektedir. Kızılayımızın eğitim çalışmalarının temel felsefesi insan onurunun korunması ve dirençli bir toplumun inşası amaçlarına dayanır. Ayrım gözetmeksizin tüm bireylerin öğrenme becerilerine destek olmak ve günümüz koşullarındaki acil durum, hastalık ve afetlere karşı toplumu hazırlamak gerektiği bilinciyle hareket eder. 1868’den bu yana toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda farklı alanlarda uluslararası ve ulusal düzeyde eğitim programları açmak mümkün olmuş ve bu sayede toplumsal bilincin artırılması hedeflenmiştir.

Kızılay Akademi; insan onurunu korumak ve dirençli bir toplum yaratma felsefesinde vücut bulan eğitimleriyle, toplumu değişen çağa ve hıza ayak uydurmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Kızılay Akademi; günümüzde teknolojik imkânların da ilerlemesiyle gelişmiş bir eğitim alt yapısına sahip hale gelmiştir.  Bu durum afetlere karşı toplumun direncini artırmak, bireylerin davranışlarında istenen yönde değişiklikler meydana getirmek için zengin seçenekler sunuyor.

Dr. Serap Arslan Tomas

Kızılay Akademi Eğitim ve Öğretim Programları Geliştirme Müdürü