Kızılay Akademi; Türkiye’de ve dünyada Türk Kızılay’ın faaliyet gösterdiği afet, göç, sosyal hizmet, gönüllülük, halk sağlığı, ilk yardım ve uluslararası yardımlar gibi konulara ilişkin bilgilendirici, öğretici ve akademik literatüre katkı sağlayan kitap, rapor ve süreli yayınları takip eder. Kurumun stratejik hedef ve vizyonu ile uyumlu akademik, entellektüel ve popüler içerikli telif ve çeviri kitapların yayımlanmasına katkı sağlar. 

Çocuklar, gençler, yaşlılar, incinebilir gruplar başta olmak üzere toplumu bilinçlendirerek farkındalığın artırılması ve doğru bilginin yaygınlaştırılması için eğitici, öğretici yayınlar hazırlar ve hedef kitleye ulaşmasını sağlar. Kızılay arşivlerinde yer alan tarihi belgelere yönelik araştırma, analiz ve yayın çalışmaları yapar. Araştırma, yayım ve bilgilendirici materyallerin geliştirilerek geniş kapsamlı bir külliyat oluşturulmasına katkı sağlar. 

Uzman ekibi ile hem durum değerlendirmesi hem de araştırma sonuçlarına dayanan bulgularla hazırlanan yayınlar, matbu ve dijital olarak kullanıcıların erişimine sunulur.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha fazla bilgi