Kızılay’ın genel amaç ve temel ilkeleri ile evrensel değer ve standartları göz önünde bulundurarak program, materyal, eğitimci ve öğrenen unsurlarının sağlıklı etkileşimini sağlayan bir eğitim sistemi oluşturmak görevi ile yola çıkan Kızılay Akademi Başkanlığı;

  • Eğitim öğretim programlarının millî, bilimsel, toplumsal ve evrensel değer ve standartlara; kalite, erişim, verimlilik, etkililik, fırsat eşitliği ilkelerine uygunluğunu sağlayacak politika ve stratejiler oluşturarak;

  • Yurt içi ve yurt dışı bilimsel ve eğitimsel hareketleri ulusal ve uluslararası gelişmeler ve projeksiyonlar çerçevesinde izleyip değerlendirerek;

  • Gerektiğinde eğitim sistemi, eğitim öğretim plan ve programları, eğitim içerikleri ve eğitim araç gereçlerinin hazırlanmasında tüzel ve gerçek kişilerle işbirliği içerisinde çalışmalarını devam ettirmektedir.

Kızılay Akademi Başkanlığı; uzaktan ve yüz yüze yürüttüğü eğitim çalışmalarını, insani yardım çalışmalarının bir aracı olarak görmektedir. Bünyesinde ürettiği eğitim programları ile hedef kitlede olumlu davranış değişikliği oluşturulmayı hedeflemektedir. İncinebilir grupları göz ardı etmeden sunduğu toplum eğitimlerinde bilinçlendirme ve farkındalık artırma olgularını ön planda tutarken, kurumsal eğitim programları ile çalışanların kapasitesinin geliştirilmeyi amaçlamaktadır.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha fazla bilgi