KIZILAY AKADEMİ NEDEN KURULDU?

Farklı coğrafyaların, kültürlerin kesişim noktasında konumlanan, önemli kriz ve fırsat bölgelerine yakın olan, göç alan ve veren bir ülke olması yönüyle uluslararası göçün her türlüsüne muhatap olan ve farklı türlerde afetlere maruz kalan Türkiye, ulusal ve uluslararası ölçekte önemli insani yardım çalışmalarına ev sahipliği yapmaktadır. 

Kamu kurumları, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ve uluslararası örgütler tarafından yürütülen bu faaliyetler, Türkiye’yi dünyanın önde gelen insani yardım ülkelerinden biri hâline getirmiştir.

İnsani yardım kuruluşlarının görevleri ve faaliyet alanları son yıllarda ciddi anlamda çeşitlenmiş ve bu durum onları ülkeler arası ilişkiler, kalkınma politikaları, çatışma çözümleri gibi konuların ve akademik tartışmaların önemli aktörleri hâline getirmiştir.  Son dönemlerde öne çıkan bir çalışma sahası olan insani yardımlar; disiplinler arası mahiyeti nedeniyle zengin bir akademik çevreye hitap etmesi ve yardıma muhtaçlara yönelik politikaları, söylemleri şekillendirmesi yönüyle önemli bir çalışma alanıdır.

Bu tespitten yola çıkarak Türk Kızılay’ın yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte sahip olduğu insan kaynağı, tecrübe ve bilgi birikiminden hareketle onu sadece yardım dağıtan bir kuruluş değil; çalışma alanlarına yönelik standart belirleyen, literatür oluşturan, bilginin yayılımını sağlayan, arge ve inovasyon faaliyetleri gerçekleştiren bir kurum olmaya elverişli hâle getirmektedir. Ayrıca Türk Kızılay’ının Türkiye’nin en köklü ve en büyük sivil toplum kuruluşu olması, akademik literatüre katkı, çağın gerekliliklerine yönelik inovatif projeler ve bilginin yaygınlaştırılması alanlarında çalışmalar yapmaya zorlamaktadır. Bu kapsamda Türk Kızılay bünyesinde Kızılay Akademi Başkanlığı kurulmuştur. 

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha fazla bilgi